• Doskonale rozumiemy jak ważne jest zabezpieczenie elektroniki i połączeń kablowych przed działaniem czynników zewnętrznych (zgodnie z IP68). Stosujemy powłoki ochronne oraz żywice do hermetyzacji układów elektronicznych. Zabezpieczanie elektroniki wykonujemy z zachowaniem rygorystycznych procedur dotyczących BHP i ochrony środowiska.
  • Na życzenie Klienta, układy elektroniczne hermetyzujemy z zastosowaniem specjalnie opracowanych przez naszą firmę zalew termoprzewodzących, charakteryzujących się przewodnością cieplną do 15 W/m*K. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt .

  • Świadczymy usługi w zakresie doboru i zakupu odpowiedniego materiału. Doboru dokonujemy w oparciu o przeprowadzane przez nas badania kompatybilności chemicznej materiałów zabezpieczających z komponentami zabezpieczanych urządzeń, przy oddziaływaniu czynników zewnętrznych, na które narażone będą Państwa urządzenia.